ΟΑΕΔ

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (αρ. Πρακτ. 177/07.03.2013) οι σπουδαστές μπορούν να κάνουν την Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικούς Φορείς και μέσω επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)