Πρακτική στο Εξωτερικό – Era Places

Το πρόγραμμα ERA-PLACES είναι το πρόγραμμα κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική εξάσκηση που συντονίζει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η πρακτική άσκηση είναι μια νέα δράση του Προγράμματος ERASMUS που πήρε την σκυτάλη από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Η δράση αυτή καλύπτει ουσιαστικά την κινητικότητα των σπουδαστών που παλιότερα βρισκόταν κάτω από την ”ομπρέλα” του Προγράμματος Leonardo da Vinci ενώ τώρα το πλαίσιο εφαρμογής της εντάσσεται στο Πρόγραμμα L.L.P./ERASMUS. Κατά συνέπεια η κινητικότητα των σπουδαστών υπάγεται στο νέο πρόγραμμα της δια βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-L.L.P. Το πρόγραμμα προβλέπει κυρίως την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε επιχειρήσεις ή φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως:

ο σπουδαστής μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teilam.gr/europe-programs/erasmus/erasmus_placements/era_places.html

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)