Πρακτική σε Δημόσια Ιδρύματα

Οι φοιτητές, βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να πραγματοποιήσουν της Πρακτικής τους Άσκηση σε Δημόσια Ιδρύματα με θεσμοθετημένες με ΦΕΚ θέσεις. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Η Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου αρχίζει από 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου. Αντίστοιχα, του εαρινού εξαμήνου ξεκινάει την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Το κριτήριο επιλογής και κατάταξης των αιτούντων σπουδαστών βασίζεται στο μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων.

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)