Φορείς – Προγράμματα

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτικής τους Άσκηση 1) σε επιλεγμένα Δημόσια Ιδρύματα τα οποία με ΦΕΚ διαθέτουν θεσμοθετημένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, 2) σε επιλεγμένα Ιδιωτικά Ιδρύματα και σε επιλεγμένα Δημόσια Ιδρύματα τα οποία με ΦΕΚ διαθέτουν θεσμοθετημένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013, Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Λαμίας” ή μέσω ΟΑΕΔ και 3) σε επιλεγμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού μέσα από το ERA-PLACES που συντονίζει το ΤΕΙ Αθήνας.

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)