Προϋποθέσεις

Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε θεσμοθετημένες θέσεις, μετά από σχετικό προγραμματισμό και σχεδιασμό από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Είναι αμειβόμενη, με εξάμηνη διάρκεια (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας), και συνεχόμενη, χωρίς διακοπή. Είναι απαραίτητη για τη λήψη του πτυχίου και εποπτευόμενη από μέλη Ε.Π. του Τμήματος, όπως ορίζεται θεσμικά. Πραγματοποιείτε σε δύο κύκλους είτε με έναρξη την 1η Απριλίου και λήξη την 30η Σεπτεμβρίου, είτε με έναρξη την 1η Οκτωβρίου και λήξη την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Ο καθορισμός των δύο αυτών περιόδων κρίνεται αναγκαίος, για λόγους καλύτερου προγραμματισμού και οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης (συνεννόηση και συντονισμός ενεργειών μεταξύ των τμημάτων για την κατανομή των σπουδαστών στις θέσεις κλπ.). Η αίτηση για την πρακτική Άσκηση γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μετά από ανακοίνωση και εξετάζεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα Ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση
1 ΦΑ5 Τεχνικές Μάλαξης
2 ΦΓ2 Κινησιοθεραπεία
3 ΦΓ3 Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
4 ΦΓ4 Φ/θ Καρδιοαγγειακών Παθήσεων
5 ΦΓ6 Φυσικά Μέσα Ι
6 ΦΔ1 Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ
7 ΦΔ2 Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων
8 ΦΔ3 Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης
9 ΦΔ4 Φυσικά Μέσα ΙΙ
10 ΦΔ5 Αρχές Νευροαποκατάστασης
11 ΦΕ1 Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων
12 ΦΕ2 Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων
13 ΦΕ3 Φ/θ Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων
14 ΦΣΤ1 Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων
15 ΦΣΤ2 Φ/θ Παιδιατρικών Νευρολογικών Παθήσεων
16 ΦΣΤ3 Αθλητική Φ/θ
17 ΦΣΤ4 Φ/θ Αξιολόγηση
18 ΦΖ1 Κλινική Φ/θ στη Νευροαποκατάσταση
19 ΦΖ2 Εργονομία & Φυσικοθεραπεία
20 ΦΖ3 Ομαδική Θεραπευτική Άσκηση Ειδικοί Πληθυσμοί

 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών, ο σπουδαστής που οφείλει μάθημα ειδικότητας και πάνω του 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, για τους σπουδαστές που έχουν μεταφερθεί από το παλαιό πρόγραμμα σπουδών στο νέο ή έχουν παραμείνει στο παλαιό πρόγραμμα (εισαγωγή πριν τον Σεπτέμβριο 2010), ισχύουν οι παλαιές προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση. Η απόφαση αυτή ισχύει έως και το Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 (δηλαδή για Πρακτική έως και το διάστημα έναρξης από 1-10-2013).

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)