Σκοπός Πρακτικής Άσκησης

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι να εξασκηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν ναανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, όπως αυτό ορίζεται βάσει των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του κώδικα δεοντολογίας των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών.

Πιο συγκεκριμένα, είναι η εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και αφορά θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές φυσικοθεραπείας σε άτομα που χρειάζονται αποκατάσταση.

Αφορά αντιμετώπιση:

  1. Ασθενών με ορθοπεδικές παθήσεις.
  2. Χειρουργημένων ασθενών στο προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο.
  3. Ατόμων με παθήσεις του νευρικού συστήματος.
  4. Ατόμων με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.
  5. Ατόμων με παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος.
  6. Αθλητικών κακώσεων.
  7. Προβλημάτων υγείας της τρίτης ηλικίας.
  8. Ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Πρακτική Άσκηση θα βοηθήσει τον σπουδαστή να εφαρμόσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει και να εξοικειωθεί με τις συνθήκες που θα συναντήσει ως εργαζόμενος. Το περιεχόμενο της αναφέρεται στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση (ΥΑΣΟ) και αντιμετώπιση ασθενών, που περιλαμβάνονται στα γνωστικά αντικείμενα των ομάδων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η Πρακτική Άσκηση βασίζεται στημελέτη βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας και εφαρμογή μέσων, μεθόδων και τεχνικών, μετά από την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς.

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)