Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης

H αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου μέσω συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω ερωτηματολόγια για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σας ενδιαφέρει:

 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης:

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)