Χρήσιμα Έντυπα

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα ενημερωτικά και τα χρήσιμα έντυπα που χρειάζεστε για το πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2007-2013, Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Λαμίας”

Φοιτητές

Χρήσιμα Έντυπα Φοιτητών
Α/Α Έντυπο Αρχείο
1 Αίτηση Πρακτικής
2 Ειδική Σύμβαση φοιτητή
3 Κάρτα στοιχείων φοιτητή
4 Βεβαίωση πραγματοποίησης άσκησης
5 Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων
6 Τελική έκθεση πεπραγμένων
7 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος

 

Επόπτες Φορέων

Χρήσιμα Έντυπα Εποπτών Φορέων
Α/Α Έντυπο Αρχείο
1 Ειδική σύμβαση επόπτη Φορέα
2 Έκθεση επίβλεψης και επίδοσης φοιτητή
3 Έκθεση προγραμματισμού
4 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος

 

Επόπτες – Εκπαιδευτικοί

Χρήσιμα Έντυπα Εποπτών Εκπαιδευτικών
Α/Α Έντυπο Αρχείο
1 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2 Βεβαίωση επίσκεψης φορέα
3 Έκθεση ελέγχου χώρων φορέα
4 Έκθεση επίβλεψης, επίδοσης και αξιολόγησης φοιτητή
5 Έκθεση προγραμματισμού
6 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)