Επικοινωνία – Πληροφορίες
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail Τηλέφωνο
Ιωάννης Πουλής Επίκουρος Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προγράμματος ipoulis@teilam.gr 22310-60222
Ελένη Καπρέλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος Τμήματος Φυσικοθεραπείας

ekapreli@teilam.gr 22310-60235
Δημήτριος Τσιλαλής Γραμματέας Προγράμματος Τμήματος Φυσικοθεραπείας dtsilalis@teilam.gr 22310-60177

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας:

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Διεύθυνση: 3ο Χλμ ΠΕΟ Λαμίας- Αθήνας

Τ.Κ.: 35100,  Λαμία

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)